Galería Fotografía de retrato con Edu Portela


Fotografías tomadas durante o obradoiro de retrato, no que coñecimos as bases para a creación artística dun retrato con alma e as puxemos en práctica… E traballamos como modelos!